origin

NEED FOR SPEED HEAT

1639.00

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Need for Speed™ Heat ต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต บัญชี EA การยอมรับข้อตกลงผู้ใช้งานของ EA (terms.ea.com/th) นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ (privacy.ea.com/th) รวมทั้งข้อตกลงให้ใช้สิทธิ์แก่ผู้ใช้ของ ORIGIN (www.ea.com/legal) การติดตั้งซอฟต์แวร์ไคลเอนต์ของ ORIGIN (origin.com/download) และการลงทะเบียนด้วยรหัสผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ครั้งเดียวจึงจะเล่นได้ การลงทะเบียนรหัสผลิตภัณฑ์จำกัดสำหรับบัญชี EA เดียวต่อหนึ่งรหัส รหัสผลิตภัณฑ์ไม่สามารถโอนได้เมื่อใช้งานแล้ว และจะมีผลใช้ได้นานอย่างน้อยตราบเท่าที่มีคุณสมบัติออนไลน์ต่างๆ คุณต้องอายุ 13 ปีหรือมากกว่าเพื่อเข้าถึงคุณสมบัติออนไลน์ต่างๆ EA อาจจัดหาเนื้อหาและ/หรืออัปเดตเพิ่มโดยไม่มีค่าใช้จ่าย หากมีการกระทำดังกล่าว EA อาจเลิกคุณสมบัติออนไลน์หลังประกาศแจ้ง 30 วันที่ www.ea.com/service-updates อุปกรณ์ของคุณจะดาวน์โหลดเนื้อหาเพิ่มเติมโดยอัตโนมัติ คุณอาจต้องซื้อเนื้อหานี้แยกต่างหาก การดาวน์โหลดเนื้อหาอาจต้องใช้พื้นที่จัดเก็บเพิ่มเติม หรือมีค่าธรรมเนียมการใช้บรอดแบนด์ ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Need for Speed™ Heat Deluxe Edition ต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต บัญชี EA การยอมรับข้อตกลงผู้ใช้งานของ EA (terms.ea.com/th) นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ (privacy.ea.com/th) รวมทั้งข้อตกลงให้ใช้สิทธิ์แก่ผู้ใช้ของ ORIGIN (www.ea.com/legal) การติดตั้งซอฟต์แวร์ไคลเอนต์ของ ORIGIN (origin.com/download) และการลงทะเบียนด้วยรหัสผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ครั้งเดียวจึงจะเล่นได้และเข้าถึงเนื้อหา DELUXE การลงทะเบียนรหัสผลิตภัณฑ์จำกัดสำหรับบัญชี EA เดียวต่อหนึ่งรหัส รหัสผลิตภัณฑ์ไม่สามารถโอนได้เมื่อใช้งานแล้ว และจะมีผลใช้ได้นานอย่างน้อยตราบเท่าที่มีคุณสมบัติออนไลน์ต่างๆ คุณต้องอายุ 13 ปีหรือมากกว่าเพื่อเข้าถึงคุณสมบัติออนไลน์ต่างๆ EA อาจจัดหาเนื้อหาและ/หรืออัปเดตเพิ่มโดยไม่มีค่าใช้จ่าย หากมีการกระทำดังกล่าว EA อาจเลิกคุณสมบัติออนไลน์หลังประกาศแจ้ง 30 วันที่ www.ea.com/service-updates อุปกรณ์ของคุณจะดาวน์โหลดเนื้อหาเพิ่มเติมโดยอัตโนมัติ คุณอาจต้องซื้อเนื้อหานี้แยกต่างหาก การดาวน์โหลดเนื้อหาอาจต้องใช้พื้นที่จัดเก็บเพิ่มเติม หรือมีค่าธรรมเนียมการใช้บรอดแบนด์ ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Need for Speed™ Heat Deluxe Edition *ข้อเสนอใช้เพื่อวัตถุประสงค์การส่งเสริมการขายเท่านั้น และไม่มีมูลค่าเป็นเงินสด ข้อเสนอหมดเขตวันที่ 8 พฤศจิกายน 2019 ใช้ได้เฉพาะการซื้อ "NFS HEAT" ("ผลิตภัณฑ์") ครั้งใหม่ ใช้ได้เฉพาะที่ origin.com ข้อเสนอไม่สามารถใช้แทน แลกเปลี่ยน จำหน่าย หรือแลกคืนเป็นเงินสดหรือสินค้า หรือบริการอื่น ๆ ไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนอส่งเสริมการขายหรือส่วนลดอื่น ๆ เว้นแต่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจาก EA และไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรเติมเงินใด ๆ ซึ่งใช้ได้กับเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นโมฆะหากต้องห้ามหรือมีข้อจำกัดตามกฎหมายต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต บัญชี EA รวมทั้งการยอมรับข้อตกลงผู้ใช้งานของ EA (terms.ea.com/th) และนโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ (privacy.ea.com/th) อีกทั้งอาจต้องมีการลงทะเบียนด้วยรหัสผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ครั้งเดียวและบัญชีแฟลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง จึงจะเล่นและเข้าถึงคุณสมบัติออนไลน์ได้ มีข้อจำกัดด้านอายุ โปรดดู https://o.ea.com/ea/child-access และบัญชีแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องสำหรับรายละเอียด การอัปเดตเนื้อหาที่จำเป็นอาจมีการดาวน์โหลดโดยอัตโนมัติ อาจต้องใช้พื้นที่จัดเก็บเพิ่มเติม อาจมีค่าธรรมเนียมการใช้แบนด์วิดท์ และอาจต้องมีการซื้อเพิ่มเติมเพื่อเข้าถึง EA อาจเลิกคุณสมบัติออนไลน์หลังประกาศแจ้ง 30 วันที่ www.ea.com/service-updates โปรดดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่ www.ea.com/legal หากและเมื่อพร้อมให้ใช้งาน คุณสามารถทำรายการชำระเงินในภาษาที่คุณต้องการได้ แต่โปรดทราบว่าการติดต่อทางจดหมายทั้งหมดจากเราจะใช้ภาษาที่เป็นค่าเริ่มต้นของร้านค้า Origin ในภูมิภาคของคุณ ภูมิภาคของคุณอาจมีภาษีการขาย คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด คุณกำลังให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บริษัท Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City, CA 94065, USA สมาชิกของโครงการให้ความคุ้มครองข้อมูลในสหรัฐอเมริกาและสวิตเซอร์แลนด์ (US – Swiss Safe Harbor) ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ของเรา การประมวลข้อมูลของคุณอาจไม่ได้เกิดขึ้นในดินแดนที่มีการป้องกันข้อมูลในระดับเดียวกับประเทศที่อาศัยของคุณ Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City, CA 94065 คุณสามารถทำรายการชำระเงินในภาษาที่คุณต้องการได้ แต่โปรดทราบว่าการติดต่อทางจดหมายทั้งหมดจากเราจะใช้ภาษาที่เป็นค่าเริ่มต้นของร้านค้า Origin ในภูมิภาคของคุณ อ่านเพิ่ม

รายละเอียด

ความต้องการระบบ

รีวิวสินค้า